EU projekti

Europska unija
“Zajedno do fondova EU”

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ

OPERATIVNI PROGRAM: KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

TEMATSKI PRIORITETI: Prioritetna os 3 „Poslovna konkurentnost“

INVESTICIJSKI PRIORITETI: Podupiranje kapaciteta MSP-ova za rast na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i uključivanje u inovacijske procese.

SPECIFIČNI CILJ: Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima.

OZNAKA PROJEKTA: KK.03.2.1.19.1053

NAZIV PROJEKTA: IKT MONARIS d.o.o.

SAŽETAK PROJEKTA: MONARIS d.o.o. nema adekvatnu informativnu podršku za praćenje proizvodnih procesa u dijelu robno – materijalnog i financijskog poslovanja, proizvodnje i kontrolinga, a mogući su i gubici određenih podataka. Troškovi upravljanja zalihama kroz bolje praćenje cjelokupnog procesa proizvodnje mogu se smanjiti, a kvaliteta dizajna i izrade finalnih proizvoda te zadovoljstvo kupaca poboljšati suvremenim dizajnerskim programom. Projektom IKT MONARIS D.O.O. kupit će se softveri i podržavajuća oprema za rješenje svih gore navedenih problema, te omogućiti managementu pravovremene i točne informacije u svim dijelovima proizvodnog procesa s ciljem racionalizacije troškova uz rast proizvodnje te povećanje zadovoljstva kupaca.

KORISNIK PROJEKTA:
MONARIS d.o.o.

KONTAKT PODACI:
Ulica Matije Gupca 31, 49245 Gornja Stubica
Telefon 049/500-326

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 736.743,75 kn
UKUPNO PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 576.395,00 kn
BESPOVRATNA SREDSTVA: 432.296,25 kn
RAZDOBLJE PROVEDBE: Od 01.02.2020. do 01.08.2021. godine

PREDMET POZIVA: Ovim pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi unapređenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

SVRHA (CILJ) POZIVA: Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

CILJEVI PROJEKTA:

 • Omogućiti managementu pravovremene i točne informacije
 • Racionalizacija troškova
 • Povećanje zadovoljstva kupaca

ELEMENTI PROJEKTA:

 1. Nabava informatičke opreme
 2. Instalacija opreme
 3. Nabava ERP poslovnog sustava
 4. Nabava 3D dizajnerskog softvera za modeliranje
 5. Obuka za rad s ERP poslovnim sustavom
 6. Obuka za rad s 3D dizajnerskim softverom
 7. Priprema projektnog prijedloga
 8. Priprema i provođenje postupaka nabave
 9. Upravljanje projektom
 10. Promidžba i vidljivost

POSREDNIČKA TIJELA:

PT1:
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
Telefon: 01 610 61 11
www.mingo.hr

PT2:
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Ksaver 208, 10 000 Zagreb
Telefon: 01 488 10 43
e-mail: info@hamagbicro.hr
www.hamagbicro.hr

Izbornik